Davet Yazısı

Bildiri özetleri son gönderme tarihi 13 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.Göstermiş olduğunuz ilgilye teşekkür ederiz.

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türkiye Alzheimer Derneği, bundan 6 yıl önce, geçmişinde birçok kez yaptığı gibi öncülüğü üstlenerek, demans ve Alzheimer hastalığını tüm boyutlarıyla ele alan, bunun yanında ulusal sorunları ve öncelikleri belirlemeyi hedefleyen Ulusal Alzheimer Kongresi girişimini başlatmıştı. O zamandan beri her yıl düzenlediğimiz toplantımız bu girişimin yerindeliğini ve önemli bir ihtiyacı karşıladığını bize tekrar tekrar gösterdi.
Bu yıl da ülkemizde demans spektrumundaki tüm hastalıkların tartışıldığı  “7. Ulusal Alzheimer Kongresini  ”20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Hoşgörü ve Medeniyetler Şehri Konya'da, Dedeman Otel’de düzenleyeceğiz. 

Bilimsel program,  alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla Alzheimer Hastalığı odaklı panel ve konferanslar yanında, diğer demansiyel süreçlerin tanı ve tedavisinde pratiğe yönelik oturumlardan oluşacak. Etiyolojiden kliniğe, genetikten tedaviye uzanan farklı boyutların sunulacağı, ülkemizdeki sorunların, çözümlerin ve önceliklerin tartışılacağı toplantımızı değerli firmalarımızın destekleri ve sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirmeyi yürekten umuyoruz.  

Türkiye Alzheimer Derneği olarak başlattığımız bilimsel platformu ve Ulusal Kongre'mizin devamını birlikte getirmek ve başarısını birlikte paylaşmak dileğiyle…

Prof. Dr Murat EMRE
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Işın Baral KULAKSIZOĞLU
Dernek Başkanı